[Book review] The Subtle Art of Not Giving a F*ck

The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life Tác giả: Mark Manson Đánh giá: 5/5 Mình đọc bản tiếng Anh và có đọc lại bản dịch tiếng Việt trên huongtdao.wordpress.com/ (tựa tiếng Việt: Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm) , chị Hương dịch khá…

[Book review] Thiện, Ác và Smart Phone

THIỆN, ÁC VÀ SMART PHONE Tác giả: TS. Đặng Hoàng Giang Đánh giá: 5/5 “Độc ác với người khác không phải là cái gì mới. Nhưng trên mạng,với công nghệ hỗ trợ, sự lăng nhục được phóng đại lên, không bị kiềm chế và ở đó mãi mãi” – Monila Lewinsky Khác với “Bức xúc…

Reading challenge 2017

Tự thử thách bản thân một chút trong năm 2017, đọc 50 cuốn sách theo list bên dưới. Khi chấp nhận thử thách mình mới lướt qua danh sách và thấy khá thú vị, cũng là một cách giúp định hướng đọc. Nhưng khi viết kĩ danh sách ra mình nhìn thấy một vấn đề…